هذيانهاي يك رواني

... روباه فکر ....

ذهن تب دارم از صبح ختم بعد چهارم گرفته و دست بردار نیست ، بعضی مواقع از آدم چه توقع ها داره .

وقتی بهش میگم نمیشه ، روباهه کله اش رو بیرون میاره و بهم تف می کنه .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()