هذيانهاي يك رواني

 

آنچه را كه دارم نميخواهم ببازم

اما آنجا هم كه هستم نميخواهم بمانم

آناني را كه دوست دارم نميخواهم ترك كنم

اما كساني را هم كه ميشناسم نميخواهم ببينم

آنجا كه زندگي ميكنم نميخواهم بميرم

اما آنجا كه مي ميرم نميخواهم بروم

ميخواهم جايي بمانم كه هيچگاه نبوده ام .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٩:٤٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()