هذيانهاي يك رواني

 

قدم در سرزمین بلاهت نهادن

شایستگی میخواهد ؛ ابله .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۱:۳۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()