هذيانهاي يك رواني

a simple mistake

‹› در خطايي تكراري

          عاشق مي شوم

عاشق آيينه ي شكسته ي محمد رضا

عاشق تي شرت كمل (camel)

عاشق سيگارهاي بي فيلتر

عاشق توتون ويرجينيا

عاشق مصب رود نيل

وپريشان 150فوتي ِ زير منجمد شمالي ،

 

ديوانه ي كاريبو

و خواب هاي مرجاني ديدنم

عاشق كابوس هايي كه پايانش تكراري نباشد

ومن قصر در نروم

عاشق فريادهاي زني

كه زيباترين فحش هاي دنيا را به من مي دهد

عاشق هر جايي ترين شان

عاشق تكرارهايي 

كه انتهايش به تو برسد

عاشق كتان و كافور

عاشق دستهايي كه آن بندهاي كذايي را

به كفنم مي بندند

عاشق تو

من

ما

همه

هر چيز

همه چيز

عاشق خدا با آن ابروهاي برداشته اش

و آن چشم هاي تا به تاي سياه و سفيد

عاشق تمام گذشته اي كه داشته ام

با تو با تو با تو

عاشق خاطرات مسخره ي خط خطي

عاشق بالا آوردن

عاشق زجرهايي كه به من داده ايد

عاشق لحظه هايي كه هدر رفت

من ديوانه ي تكرار همه ي اينها هستم

حتي اگر خطايي تكراري باشد .%

 

 22/5/86

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٤:٥٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()