هذيانهاي يك رواني

 

هروقت خداحافظی به طرز محسوسی انجام میگیرد آدم بعد ش احساس بدی داره .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()