هذيانهاي يك رواني

ایضا همون آقا

- همون آقای مذکور قبل از مرگ برای اینکه مردانگی اش رو ثابت کنه ،توی میدون شهر شلوارش را پایین کشید ....

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()