هذيانهاي يك رواني

Shadow less hour

 

ساعت ها و بارها

درونم را بر کف دستهایم برایت آورده ام

چون خورشیدی بی هیچ سایه ای

با همان سختی طلوع

وفردایش

همان کرده ای ،

            چون شب که بی محل از خورشید می گذرد

از نورش

از غرورم گذشته ای

که گریسته ام

ساعتها و بارها .%

 

 

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()