هذيانهاي يك رواني

 

پست قبلی م رو که خانم معلم کلاس سومم تصحیح کرد ۱۹شدم  

(ذائدالوصف : زائدالوصف *)

و زیر  صدآفرین  نوشته بود   بیشتر دقت کن پسر گلم

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٢:٠٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()