هذيانهاي يك رواني

 

ما ساعت بيولوژيکی مون بعد از ريکاوری ريخته به هم ؛ ولی هيچکی که بشه باهاش حرف زد بيدار نيست ؛ لطفا هرکی اين پست رو می خونه بيدارشه ؛ ها ؟!

 با تشکر امير مسعود

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٢:٤٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()