هذيانهاي يك رواني

برای الهه ای که خدای خوابها وخوبی هاست

تورا نه به اندازه عشقی که به هم می ورزیم

ونه به اندازه دوستت دارم های مستعمل

تورا همسنگ با ایمانی که از دست دادم

              تا درانتخابی نو

خدایی دیگر را پرستیده باشم دوست دارم    

                 و اینک

کاهنی در دیر پرسه می زند

من مانده ام و تو

من مانده ام و خدای خویش .

امیر مسعود سپهرنیا  

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۳:٠٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٩ دی ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()