هذيانهاي يك رواني

تهوع

ثانیه ها می گذرند ومن احساس می کنم که ابله تر از همیشه ام ؛وبی تردید در کمال یکنواختی تاچند لحظه ی دیگر که کاملا با الان یکی خواهد بود زندگی را باتمام زیبایی هایش بالا خواهم آورد .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٢:۱٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()