هذيانهاي يك رواني

autumnal road

از آواز زنجره بر نمی آید که چه زود می میرد / بر این جاده هیچ عابری نمی گذرد /دراین شباهنگام ِ پاییزی .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٢:۱٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()