هذيانهاي يك رواني

 

روی ديوارهای شهر مردهايی به چشم ميخورند

کور و کر و لال

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()