هذيانهاي يك رواني

نون و القلم

امروز ۳ بار دنیا روبالا آوردم با همه ی متعلقاتش ؛خیلی شبیه کشک بادمجان با خورشت قیمه بود .                                                                                فکر میکنم فلسفه ی خونم بالا زده یه خورده ایدئولوژی پرانی چاره ی کار است انگار - به اعتقاد وتجویز پزشک خانوادگی -

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٢:۱۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()