هذيانهاي يك رواني

 

امیدوارم همه ی ایرانی های عزیز ؛ نه اصلا همهی آدمهای دنیا سال خوبی داشته باشند .از همه مهم تر وجود شان عاری از هر بیماری باشد و همیشه و در هر حال واقف براین باشند که چه هستند و چه باید باشند .                                                        

همیشه هنگامی که در موقعیتی از ته دل می خندی ؛ به یک نکته ی غمگین در درونت عمیق شو . ( می گی احمقم ؛ خوب باشه )

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()