هذيانهاي يك رواني

اديسون

از اساس خاموش بودم گوییا

ادیسون اومد برق کشی کردم و حالا از بس چرند میگم مدام فیوزم می پره ء آخرش می سوزم .

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٢:٢٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()