هذيانهاي يك رواني

ااااااااااااا

روزها

از انتظار

پرند

تا کی رد پای تو

گم شود !

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()