هذيانهاي يك رواني

saint road

انتهای این رود

 پایان این راه

  آخرین نفس

   فرجام این گناه

    آخر که چه؟

     هی رود

      هی راه

       هی نفس

         هی گناه.

 

 

فرجام این گناه

 آخر این نفس

  پایان این راه

   انتهای این رود

              سیگاری می گیرانم

              تا سوختنم را نبینم

                      حالا تو هر چه می خواهی بخوان

 

آغاز یا پایان

       ستاره یا چراغ

   یا که از ابتدا تا انتها گناه

 

  آخر که چه؟

       هی بسوزم و بنویسم

        هی بنویسم و بسوزانم

         باید سیگاری گیراند

                     و به هر آنچه که نباید اندیشید%

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()