هذيانهاي يك رواني

 

 ما سالهای زیادی بهار را

به گره زدن سبزه

دلخوش بودیم

وهیچ نگفتیم ...!؟

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۳:۳٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()