هذيانهاي يك رواني

×المثل

اگر خيلی وقته منتظر اتوبوس شدی
يک دفعه تاکسي نگير برو.
هم وقتت رو از دست دادی هم پولت.

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()