هذيانهاي يك رواني

say it right

انسان يگانه موجودي بشمار مي‌رود كه به مرگ و نيستي خود واقف است و اين نقطه‌ي آغاز تراژدي است. در عين حال، انسان يگانه موجودي هم هست كه كمبودهاي خود را حس مي‌كند و طعم شكست‌هايش را مي چشد. انسان به فاصله‌ي آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد واقف است و اين آگاهي، نقطه آغاز كمدي است.

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()