هذيانهاي يك رواني

كنفوسيوس

  زندگي انسان برتر به كار تيراندازان مي‌ماند، وقتي كه تير به آماج اصابت نكند، تيرانداز علت را در خود مي‌جويد.

 

   + امیرمسعود سپهرنیا ; ٦:٢۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()