چگونه میتوانم بر فراز کوه بروم ؟

من شاخه یی ز جنگل سردم

از ضربه ی تبر

برپیکر سلاله ی من یادگارهاست

با من مگوسخن ز شکستن

هرگز شکستگی به بر ما شگفت نیست

صد بار اگر بر خاک کشندم

صد بار اگر که استخوان شکنندم

گاه نیاز ؛ باز

آن هیمه ام که شعله برانگیزد

آن ریشه ام که جنگل از آن خیزد  

/ 3 نظر / 17 بازدید
آتوسا

آن هيمه‌ام که شعله بر انگيزد آن ريشه‌ام که جنگل از آن خيزد..........

ای همرزم آزادی ت مبارک . قلمت پر توان تر از هميشه .