infinity is infected

 

در بغض هیچکس قهقهه سر نداده ام

منی که دست یاری شیطان را پس ..

به خواب هیچ ستاره ای سنگ ..

و توپ بچه های ساعتِ سه ی کوچه مان را هرگز پاره نکرده ام

منی که هرشب تمام فرشته های منحرف عالم درخوابم 7سنگ بازی می کنند .

/ 0 نظر / 12 بازدید