‹› باد از شمال مي وزد

        كه خدا به اين نزديكي ست .

اويي كه بوسه برپايش

آرزوي پيامبران به آسمان رفته بود

به سلامتي اش

        در اين اتاق

               پيك پشت پيك مي زنم 

و او نيز با لبخندي

كه مرزهاي سكوت و ترس را

روشن مي كند

تنها مي گويد :

                نوش

و مي رود تا خوابي ديگر

براي اين قديس از بند رسته ببيند .

 

باد از جنوب وزيدن گرفته است

وخدا با ابرها دور مي شود

من

مست،

برايش دست تكان مي دهم .%

 

 1386 تابستان

/ 2 نظر / 15 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام با یک عکس استثنايی از سيل در مسجد الحرام در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیامتان هستم

بانو

و من مست ... . . . . پر بار بود !