نوشته ی لولو درباره ی سلینجر اینها رو به ذهنم آویخت :

                  موجودات هرچه بی شمار باشند عهد میبندم که حفظ شان کنم ،

                  شهوات هرچه بی پایان باشند عهد می بندم که نابودشان کنم ،

                  دارماها هر چه سنجش ناپذیر باشند عهد میبندم بر آنها پیروز شوم ،

                  حقیقت بودا هرچه قیاس ناپذیر باشد عهد می بندم که به دستش آورم . 

                            (فرانی و زوئی )

 

 

 

                         آموزش به هر نامی ، همانقدر شیرین یا حتی شاید خیلی شیرین تر است اگر

                         به هیچ وجه با جستجو برای ِ دانستن شروع نشود ،بلکه مثل ذن با جستجو

                         برای ندانستن شروع شود .

                         دیشب سینما ماوراء یه فیلم خوبه دیگه گذاشت ،اگه ندیدید تکرارش رو حتما

                         ببینید .          

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید