CHOCOLATE love dead in castarica

 

با تو فاتحم

با تو میزهای دونفره

تصاویر روی شیر قهوه .

با تو فراموش نمی کنم

که چقدر خوب توانم بود

در این روزهای آشفته

                    وستاره خواهم چید

از سیاهچاله هایی که ماه را هم قورت داده اند ،

فاتحححححححه .

/ 0 نظر / 15 بازدید