امیدوارم همه ی ایرانی های عزیز ؛ نه اصلا همهی آدمهای دنیا سال خوبی داشته باشند .از همه مهم تر وجود شان عاری از هر بیماری باشد و همیشه و در هر حال واقف براین باشند که چه هستند و چه باید باشند .                                                        

همیشه هنگامی که در موقعیتی از ته دل می خندی ؛ به یک نکته ی غمگین در درونت عمیق شو . ( می گی احمقم ؛ خوب باشه )

/ 1 نظر / 12 بازدید
آتوسا

هنگامی که ته دلت ميخندی به خودت ياد‌آوری کن که از ته دل خنديدی. روزهايی که توی زندگيت هيچ نوری نيست خوبه که بدونی که روزگاری هم بوده که از ته دل خنديدی