به قصد کشتن من

دستی اگر حلقه ی گلویم شد

                                    چیز مهمی نیست

چراکه جهان

به کار خویش پایان نمی دهد

ویکایک اجزاء

                 درمسیر تجلی

از فرسودنشان

درکشاکش اضداد

          هراسان نمی شوند .

/ 1 نظر / 2 بازدید
سراب!

سلام! خوبی؟! خيلی حس جالبيه وقتی که ۴ سطر اخر نوشتتو ادم ميخونه! ویکایک اجزاء درمسیر تجلی از فرسودنشان درکشاکش اضداد هراسان نمی شوند مرسی که ميای و سر ميزنی ۱واقعا بلاگت عجيب دوست داشتنيه!