تا سرنوشت روزی بی پايان نباشد

شب كه رسوب مي كند

آرزوها

        چون خداوندان سنگي ، در دسترس

قابل رؤيت مي شوند

در جايي كه عشق

آنقدر دورست

كه نه خداوندان سنگي

ومن با آرزويي طلوع مي كنم

برادري

با بيلي در دست

هابيل يا قابيل ناميدنش با شما ست .

 

سيب ها در غروب سرخ مي شوند .%

 

/ 0 نظر / 14 بازدید