نمیدونم چکار کنم در کمال منفعلیت ِمکرر ِ روزمره ،روزهای تکراری رو پشت سر میگذارم و فقط خدا رو شکر که این روزها اینجا ابریه .

/ 2 نظر / 13 بازدید
آتوسا

میدونی من هم بیشتر اوقات همینطورم. اما زندگی ادامه داره. فکرش رو بکنی خیلی چیزها هست که خیلی از آدمها رو داغون میکنه و پشت سر گذاشته شدن. شاید احتیاج به زمان هست برای دوباره جوانه زدن.

آتوسا

این روز جمعه‌ای بهتری؟