دلیل وجودم؟

                :"سایه ای که همینک تاپای ِ آن دیوار رسیده است "

                ساعت آفتابی نیستم

                وجود دارم

                ازاین سایه اصیل تر چه دلیل

                اگر گناه نیست

                                 کمی به غرب مایل می شوم

                                                             ببینید

                                                      ببینید

                                          دنیای ِ مورچه ی ِ روی ِسه پایه سیاه شد

                نه

                ساعت آفتابی نیستم

                انسان

                     انسانم

               ازهمان دست

               که سر دارد و پا ودست

                         روح هم دارم

              مهتابی

               نه خاکستری ست

              عاشق هم هستم

دلیل ؟

           :  این قلب ِ بی طپش

                                    وحضور ِ او

                                                    که رویاهایم ،دنیا

                                                                    و من

                                                    خاموش و روشن میشویم

                                                   با هر پلکی که می زند .      امیر سپهر   

                                      

/ 0 نظر / 2 بازدید