نون و القلم

امروز ۳ بار دنیا روبالا آوردم با همه ی متعلقاتش ؛خیلی شبیه کشک بادمجان با خورشت قیمه بود .                                                                                فکر میکنم فلسفه ی خونم بالا زده یه خورده ایدئولوژی پرانی چاره ی کار است انگار - به اعتقاد وتجویز پزشک خانوادگی -

/ 1 نظر / 3 بازدید
آتوسا

۱- خوش به حالم ميشه اينقدر وقتی اونورا آفتابی ميشيد و برام پيغام ميذاريد. ۲ وقت ايدئولوژی پراکنی ما رو هم خبر کن که يه خوشه چينی بکنيم. ۳- به کشک بامجون به هر نحوی گير نده که من عاشقشم. ۴- ببين حکم اعدام که به درد خود آدم نميخوره. من به خودم باشه هزارسال ديگه هم نميخوام بميرم جدی جدی.