پست قبلی م رو که خانم معلم کلاس سومم تصحیح کرد ۱۹شدم 46.gif 

(ذائدالوصف : زائدالوصف *)

و زیر  صدآفرین  نوشته بود   بیشتر دقت کن پسر گلم

/ 1 نظر / 2 بازدید
اوا

پسرا مگه معلمشون اقا نيست.