....

- همون آقای مذکور یک بارم مردانگی اش رو نشون بده زنش رو طلاق داد. (لازم به ذکر است که خانوم بچه اش نمی شد ) .

/ 3 نظر / 2 بازدید
آتوسا

و همه جن....های شهر شهادت ميدادند که مرد را ديده اند که در روسپی خانه های شهر دنبال مردانگيش ميگشته.........

ابوذر اکبری

سلام ممنون که سرزديد به کفشدوزک من راوی اونم جالب بود و بحث برانگيز و فکر متراوش کن ............... ادامه دار می نمايد

کفشدوزک

سلام . مردونگی کار هر کسی نيست . البته حالا بايد بگردی اول مردش رو پيدا کنی .