لبخند ماه لحظه ی ارضاء شب یک خورده جلفه؛ بهتره اون دهن گشادش روببنده             پتیاره ی شبهای آسمان .                      

/ 1 نظر / 11 بازدید
آتوسا

بذار جلف بازی دربياره يه خورده. چکارش داری اين پسرک دهن گشاد رو!