برای الهه ای که خدای خوابها وخوبی هاست

تورا نه به اندازه عشقی که به هم می ورزیم

ونه به اندازه دوستت دارم های مستعمل

تورا همسنگ با ایمانی که از دست دادم

              تا درانتخابی نو

خدایی دیگر را پرستیده باشم دوست دارم    

                 و اینک

کاهنی در دیر پرسه می زند

من مانده ام و تو

من مانده ام و خدای خویش .

امیر مسعود سپهرنیا  

/ 1 نظر / 15 بازدید
آتوسا

اصولاْ‌ کار احمقانه ايه که آدم فکر کنه يه شعر خطاب به شخص خاصی نوشته شده،‌ در حالی که ميدونه اينطوری نيست.! و اصولاْ‌ احمقانه تر از اون اينه که آدم در اينباره فضولي کنه! ولی خوب به من بگو اين الهه همه خوبيات کيه؟