ما ساعت بيولوژيکی مون بعد از ريکاوری ريخته به هم ؛ ولی هيچکی که بشه باهاش حرف زد بيدار نيست ؛ لطفا هرکی اين پست رو می خونه بيدارشه ؛ ها ؟!26.gif

 با تشکر امير مسعود

/ 5 نظر / 2 بازدید
آتوسا

پس پاتون شکسته و خونه گير شدين. يکی دو روز اولش تا گچ خشک شه دردش زياده و سخته. آخرش هم وقتی ميخواد خوب شه ميخاره و اذيت ميکنه. وسطاش با مزه است. ميذارين روش يادگاری بنويسيم؟

آتوسا

ما اون ساعت بيداريتون بيدار بوديم و صد البته سر کار!

بانو

ممنون از حضورت . منتظر خبير هستم

آتوسا

آره بابا يکی بيدار شه. الان تو ايران بايد نه و نيم صبح جمعه باشه و من دوست دارم به صفحه ای نگاه کنم که بدونم يکی ديگه اون ور دنيا بهش نگا ميکنه. نوستالوژی داره اساسی!