autumnal road

از آواز زنجره بر نمی آید که چه زود می میرد / بر این جاده هیچ عابری نمی گذرد /دراین شباهنگام ِ پاییزی .

/ 4 نظر / 10 بازدید
مصطفي

سلام چه جاده ي پاييزي زيبايي

مرتضی

شاد !!! خدا حاخافظ چه جاده ي بهاری زيبايي بود