lazy wayz

« طلاق و استعفا و اسباب کشی
  سه تا راهیه که به فکر من میرسه برای فرار از چرخیدن تو دایره.»

این رو یه عزیزی نوشته بود ومن قبلا خونده بودمش وبهش فکر نکردم والان که دوتاش رو انجام دادم ( نه به خاطر حرف این عزیز ) ؛ دارم فکر می کنم و مطمئنم که عمرا من    استــعــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نمی دم .ولی می دونم و مطمئنم که دارم از این دایره ی بعضا بیضی خارج می شم . البته کمک هم میخوام : کـــــــــــــــــــمــک  کمـــــــــــــــک   

/ 2 نظر / 14 بازدید

من چی بگم؟!...بهار

بهار

اون پایینی منهم ها!