؟

به خواب هیچ ستاره ای سنگ نزده ام

وتوپ بچه های ساعت سه کوچه ی مان را هرگز پاره نکرده ام

منی که هر شب تمام فرشته های منحرف عالم در خوابم هفت سنگ بازی می کنند .

/ 0 نظر / 2 بازدید