ااااااااااااا

روزها

از انتظار

پرند

تا کی رد پای تو

گم شود !

/ 3 نظر / 12 بازدید
آتوسا

رد پاهايی که منتظريم گمشان کنيم. ردپاهايی که ميگرديم پيدايشان کنيم. نه گم ميشوند و نه پيدا ما ميچرخيم بی هيچ ردپايی!

من ای-ميل وبلاگ فعاله. اگر خواستی بگی که کجا بودی! به من ربطی نداره نه؟!

آتوسا

راستی اين بارکد چيه که عنوان يادداشتت شده؟!