درعمق نبودنت ـ شنیدن اینکه دوستم داری

شنیدن آسمان است ؛بی آنکه هرگز بتوانم به آن اوج بروم .

/ 3 نظر / 2 بازدید
آتوسا

اين خيلی قشنگ بود. کوتاه و همه جهان توش. همه زندگی توش.

آتوسا

امروز تمام مدت اين جمله تو سرم تکرار ميشد.

آتوسا

بازم ميگم که اين نوشته‌ات رو خيلی دوست دارم. خيلی چيزا توشه که اگه بگم عشق کم ميشه ازش.