مي خواهم ات

آنچنانكه خاك تفته ي مرداد باران را

وچه عبث آرزويي

برگي هستم

در انتظار باد ،

                  با پاهاي زوجي جوان و تازه كار

                  كه از خش خش برگ ها در غروب پاييز

                                 لذتي پوستشان را مي خاراند

                 له ميشوم

نقش خرد شده ام

بر زمين نمي ماند

تازه باد آمده است

                    تازه باد آمده است .%

 

 1380

               

/ 0 نظر / 2 بازدید