سپیده دمان

که جهان ِمارا تضادی عمیق فرا میگیرد

شب میخواهد بماند

وروز میخواهد بیاید

                       میبینم که چه قدرتی دارد عشق

                                   تو ذات ِنوری

                                   ومن سیاهی محض

                       چه زیبا به هم می پیچیم

                       وعشق سایه روشن می شود . امیر

 

 

 

تارکوفسکی میگه : هر تصویر باید صادقانه خلق شود ، حقیقت زندگی را بیان کند .               تصویر مثل ِخودِ زندگی باید بی نظیر وغیر قابل تکرار باشد .فیلمهای آینه ،استاکر ،

نوستالژیا ، سولاریس و ایثار رو حتما ببینید .

در ایثار  که وصیت نامه ی هنری تارکوفسکی به حساب میاد دغدغه های ِ مهاجرت

را بیان میکنه . میگه : روی ِزمین چیزی به نام مرگ وجود ندارد بلکه ترس ازمرگ

وجود دارد .همه چیز جاودانه است . می خواهد برای تعالی معنوی راه وروشی بیابد

داشتن ظرفیت لازم برای ِ قربانی کردن خویش . 

/ 0 نظر / 2 بازدید